چهارشنبه، 19 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دکتر رسول آذری خسروشاهی

استاد بازنشسته


پست الکترونیکی:
rakhosroshahi@sut.ac.ir

لینک رزومه


دکتر نقی پروینی احمدی

استاد بازنشسته


پست الکترونیکی: parvini@sut.ac.ir

لینک رزومه


مهندس علیرضا علیپور جهانی

مربی بازنشسته


پست الکترونیکی:
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir