چهارشنبه، 19 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

عنوان کتاب

    مولف

       مترجم

  نوبت چاپ

     سال نشر

دگرگونیهای فازی درحالت جامد و.راخاوان براني، خليل اول 1375

ساختار فلزات زيرميكروسكوپ نوري ا. تومر خرازيكار، داود اول 1376

روشهاي فيزيكي مطالعه مينرالها و مواد جامد جی.پی. ابرار پرويني احمدي، نقي اول 1377

ترموديناميك مواد جلد اول دیوید و . راگون خليل علافي، جعفر اول 1377

اصول متالورژي استخراجي ترکل روز نکویست مقدم ، جواد اول 1377

آزمونهاي غير مخرب بري هال - ورنون جان  صالحپور، بهروز - آهني، علي اكبر اول 1381

پوشش‌كاري الكتروليتي برنارد گائید پرويني احمدي، نقي دوم 1382

تكنولوژي چدن روي اليوت عليپور جهاني، عليرضا اول 1382

رفتار مكانيكي مواد د.فرانسوا - آ .پینو - آ . زائوی پرويني احمدي، نقي –
خوشروان آذر، محمدرضا
اول 1382

مبانی طراحي خوردگي ر.جیمز لندروم يوسف‌نژاد، احد اول 1382

نانو فیزیک و نانو فناوری:
م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ در ع‍ل‍وم‌ ن‍ان‍و
ول‍ف‌، ادوارد ال‌ نصیرپوری، فرزاد اول 1389

متالورژی استخراجی مس دبليو.جي . داونپورت مقدم، جواد اول 1392

تكنولوژي چدن روي اليوت عليپور جهاني، عليرضا دوم 1393

مواد حافظه دار شكلي  خليل علافی، جعفر - ميرسپاسي، آريا 
- امين احمدي، بهنام
  اول 1394
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir