چهارشنبه، 19 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

1- دکتر مقصود دخانچی                                                                          1372-1368

 2- دکتر نقی پروینی احمدی                                                                    ۱۳۷۹-۱۳۷۲

 3- دکتر ساسان یزدانی                                                                             ۱۳۸۸-۱۳۷۹
 4- دکتر علیرضا اکبری                                                                              ۱۳۹3-۱۳۸۸
 5- دکتر جعفر خلیل علافی                                                                        ۱۳۹۷-۱۳۹3
 6- دکتر بیت اله اقبالی                                                                               ۱۴۰۱-۱۳۹۷


 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir