چهارشنبه، 19 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

سرپرست دانشکده

دکتر علیرضا اکبری

استاد

شماره تماس:
33459416 - 041

پست الکترونیکی:
akbari@sut.ac.ir


معاون دانشکده

دکتر مهدی اجاقی ایلخچی

دانشیار

شماره تماس : 
041-33459432

پست الکترونیکی :

m_ojaghi@sut.ac.ir


مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر صادق پورعلی

استادیار

شماره تماس:
04133459415

پست الکترونیکی:
pourali@sut.ac.ir


مسئول ارتباط با صنعت

دکتر رضا توانگر

استادیار

شماره تماس:
04133459444

پست الکترونیکی:
tavangar@sut.ac.ir
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir