یکشنبه، 19 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 آقای دکتر مهدی مزمل

    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی مواد
    تلفن: 9440
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir