Faculty of Materials Science and Engineeringhttp://www.sut.ac.irRSS output of Faculty of Materials Science and Engineeringen-usWed, 22 Mar 2023 15:06:30 +0330ایمیل و شماره داخلی اساتید دانشکده موادhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40090<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:508px;" width="508"> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="width:508px;height:40px;"> همکاران12/15/2020 1:45:53 PMنحوه ارسال کد رهگیری پایان نامه های ارشدhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40088<strong><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 22px;">قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد</span></strong><br style="font-family: georgia, serif; font-size: 22px;" /> <br12/13/2020 1:19:30 PMفرم حضور در آزمایشگاهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40084<div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:22px;"><span style="font-family:georgia,serif;">به اطلاع دانشجویان متقاضی حضور در آزمایشگاه می رساند پس از تکمیل و<br /> <br /> امضای12/12/2020 6:29:18 PMنحوه ارسال درخواست دانشجویی جهت طرح در شورای دانشکدهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40078<span style="font-size:22px;"><span style="font-family:georgia,serif;">به اطلاع دانشجویان می رساند جهت طرح&nbsp;</span></span><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 22px;">هرگونه11/22/2020 12:26:41 PMفرمهای تکمیلی درخواست دفاع از پایان نامهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40052<div> <span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"><span style="font-size:22px;">به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند&nbsp;برای طرح درخواست دفاع از پایان نامه خود در8/12/2020 1:35:49 PMشيوه نامه دفاع از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري در دوران فاصله گذاري اجتماعيhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=400365/17/2020 12:27:33 PMالزام برگزاری جلسه پیش دفاع برای دانشجویان دکتریhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40028<div style="color: red; text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"><strong><span dir="RTL">قابل توجه</span></strong><br /> <strong><span dir="RTL">دانشجویان1/28/2020 12:04:50 PMالزام شرکت در جلسات دفاعیه پروپوزال و رساله دکتری http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=10020<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="RTL">طبق مقررات تحصیلات تکمیلی همه دانشجویان <strong>دکتری</strong> مشغول به تحصیل موظف هستند در طول دوره6/3/2019 12:55:53 PMدیدار نوروزی دانشکده مهندسی مواد در سال 1398http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=16<img alt=""4/8/2019 10:38:06 AMدر رتبه بندی شانگهای دانشکده مهندسی مواد در جمع 150 دانشگاه برتر در این حوزه حضور داردhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=11<div style="text-align: justify;"> <span id="ctl00_ColMain_lblBody"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">به گزارش&nbsp;اداره&nbsp;روابط&nbsp;عمومی&nbsp;وزارت علوم به نقل از پایگاه8/12/2018 12:25:45 PMاطلاعیه شماره 4 تخصیص سهمیه اساتید برای دانشجویان ارشد 1400http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=70147پیرو اطلاع رسانی قبلی، براساس مصوبه شورای دانشکده مهندسی مواد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال<br /> 1400 به شرح لیست مجاز هستند نسبت به انتخاب استاد راهنمای سمینار و پروژه خود اقدام نمایند. اسامی11/3/1922 9:10:08 AMراهنمای همانند جویی(شرط لازم برای دفاع)http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=50114<div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:24px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند برای طرح<br /> <br /> درخواست8/2/1921 1:47:06 PMآگهی دفاع از پروپوزال دکتری دانشجوی دکتری بهاره جوانپور http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40109<div style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-size:22px;">&nbsp;جلسه دفاع از پروپوزال دکتری&nbsp;</span><span style="font-size:20px;"><strong>بهاره5/10/1921 1:03:27 PMقابل توجه متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاهیhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=40108<span style="font-size:24px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">به اطلاع دانشجویانی که متقاضی استفاده از خدمات آزمایشگاهی هستند<br /> <br /> می رساند در صورتیکه قبلاً مجوز حضور5/5/1921 2:39:05 PM