دوشنبه، 5 خرداد 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

آقای مهندس محمدحسین ظریف
تکنسین
آقای مهندس نادر واحدی
تکنسین
آقای مهندس حسن ابراهیمی
تکنسین
آقای مهندس رسول بهاری
تکنسین
خانم مریم قره باغی
آموزش دانشکده
شماره تماس : 04133459431
آدرس ایمیل : mat-edu@sut.ac.ir
آقای حسین یاوری
مسئول دفتر دانشکده
شماره تماس : 04133459458
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir