دانشکده مهندسی مواد - افتخارات دانشکده

 کسب عنوان مقاله برجسته سال ۲۰۲۰ توسط آقای دکتر بیت اله اقبالی استاد دانشکده مهندسی مواد

 تاريخ: 16/05/00

 

کسب عنوان مقاله برجسته سال ۲۰۲۰ در مجله International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials
 
کسب عنوان مقاله برجسته سال ۲۰۲۰ در مجله :  International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 
توسط آقای دکتر بیت اله اقبالی استاد دانشکده مهندسی مواد و آقای مهندس مسلم طیبی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
 
این موفقیت ارزشمند را به ایشان و جامعه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون توام با سلامتی ایشان را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.


 درج در سايت توسط : Education Staff