دانشکده مهندسی مواد - اخبار

 نحوه ارسال کد رهگیری پایان نامه های ارشد

 تاريخ: 23/09/99

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

پس از تصویب عنوان پایان نامه در شورای دانشکده مهندسی مواد، پایان نامه را در

سایت ایران داکت ثبت کرده و کد رهگیری به همراه گواهی کارگاه ایمنی را به

ایمیل office-mat@sut.ac.ir و یا با شماره 04133459458 آقای شاه پسند

تماس بگیرید.

در ایمیل حتما نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی قید شود.


 درج در سايت توسط : Education Staff