دوشنبه، 8 آذر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

مهدی اجاقی ایلخچی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : متالورژی استخراجی
زمینه های تحقیقاتی : استخراج فلزات از مواد معدنی، بازیافت فلزات از مواد قراضه و باطله، هیدرومتالورژی، الکترومتالورژی، پیرومتالورژی، شبیه‌سازی و مدل‌سازی فرایندهای متالورژی، بیومواد و نانومواد
مراکز تحقیقاتی :مرکز تحقیقاتی مواد پیشرفته

پست الکترونیکی: m_ojaghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459432
شماره فکس: 041-33444333
رزومه:

 

مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: مهدي اجاقي ايلخچي
تاريخ تولد: 26/3/1358
محل تولد: ایلخچی
وضعیت تاهل: متاهل، 1 فرزند

 
سوابق تحصيلی:
دکتري مهندسي مواد از دانشکده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس (سال 1391)
عنوان پايان‌نامه دکتري با راهنمايي آقاي دکتر حمید اسدي: مدل‌سازی فرايند احياي مستقيم الکتروشيميايي
كارشناسي ارشد مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات از دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف با معدل 21/18 (رتبه اول دانشكده) (سال 1383)
عنوان پايان‌نامه کارشناسي ارشد با راهنمايي آقاي دکتر حسين يوزباشي زاده: بررسي عوامل موثر بر رويين شدن آند در فرايند تصفيه الکتروليتي مس
كارشناسي مهندسي مواد گرايش متالورژي استخراجي از دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند با معدل 06/17 (رتبه اول دانشكده) (سال 1381)
عنوان پايان‌نامه کارشناسي با راهنمايي آقاي مهندس علي اکبر آهني: مطالعه روشهاي داکتيل کردن چدن و انتخاب روش بهينه
 
سوابق آموزشي:

 

 1. استادیار دانشکده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند تبريز از مرداد 91
 2. استاد مدعو دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز از مهر 86 تا تیر 91
 3. عضو هيات علمي (مربی) دانشکده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند تبريز از بهمن 83 تا تیر 86
 4. دستيار آموزشي در دانشکده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف از بهمن 82 تا تير 83

دروس تدیس شده:
اصول استخراج فلزات (1) و (2)، استخراج فلزات (1) و (2)، توليد فلزات غيرآهني (1) و (2)، آزمايشگاه استخراج فلزات (1) و (2)، سينتيك مواد، پدیده‌های انتقال، تولید آهن، اصول شبیه‌سازی فرایندهای متالورژی، تئوری فرایندهای پیرومتالورژی، الکترومتالورژی، روشهای نوین فراوری و تولید مواد، اصول پیرومتالورژی، تولید آهن و فولاد
 
زمینه‌های پژوهشی:
استخراج فلزات از مواد معدنی، بازیافت فلزات از مواد باطله، هیدرومتالورژی، الکترومتالورژی، پیرومتالورژی، شبیه‌سازی و مدل‌سازی فرایندهای متالورژی
 
سوابق پژوهشي:
الف- مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی و ملی:

 

 1. A. Abbasi-Amandi, N. Parvini Ahmadi, M. Ojaghi-Ilkhchi, M. Alinezhadfar, Physical and electrochemical behavior of black nickel coatings in presence of KNO3 and imidazole additives, Journal of Electroanalytical Chemistry, 893, 2021, 115310.
 2. S. Khanmohammadi, M. Ojaghi-Ilkhchi, M. Farrokhi-Rad, Development of bioglass coating reinforced with hydroxyapatite whiskers on TiO2 nanotubes via electrophoretic deposition, Ceramics International, 47(1), 2021, 1333-1343.
 3. S. Khanmohammadi, M. Ojaghi-Ilkhchi, M. Farrokhi-Rad, Evaluation of bioglass and hydroxyapatite based nanocomposite coatings obtained by electrophoretic deposition, Ceramics International, 46(16), 2020, 26069-26077.
 4. N. Sadeghi, J. Moghaddam, M. Ojaghi Ilkhchi, Kinetics of Fe(II) Oxidation in a Verticle Tube Reactor: A Pilot Scale Study, Canadian Metallurgical Quarterly, 59(3), 2020, 335–342.
 5. S Khanmohammadi, M.Ojaghi-Ilkhchi, J. Khalil-Allafi, Electrophoretic deposition and characterization of bioglass-whisker hydroxyapatite nanocomposite coatings on titanium substrate, Surface and Coatings Technology, 378, 2019, 124949.
 6. S. Abbasloo, M. Ojaghi-Ilkhchi, M. Mozammel, Reduction of Carbon Dioxide to Carbon Nanostructures in Molten Salt: The Effect of Electrolyte Composition, JOM, 71(6), 2019, 2103-2111.
 7. S. Khanmohammadi, M. Ojaghi-Ilkhchi, Effect of suspension medium on the characteristics of electrophoretically deposited bioactive glass coatings on titanium substrate, Journal of Non-Crystalline Solids, 503-504, 2019, 232-242.
 8. N. Sadeghi, J. Moghaddam, M. Ojaghi-Ilkhchi, Kinetics of zinc sulfide concentrate direct leaching in pilot plant scale and development of semi-empirical model, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 27, 2017, 2272-2281.
 9. J. Jalali, M. Mozammel, M. Ojaghi-Ilkhchi, Photodegradation of organic dye using co-doped Ag/Cu TiO2 nanoparticles: synthesis and characterization, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 28(22), 2017, 16776-16787.
 10. N. Sadeghi, J. Moghaddam, M. Ojaghi-Ilkhchi, Determination of Effective Parameters in Pilot Plant Scale Direct Leaching of a Zinc Sulfide Concentrate, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 53(1), 2017, 601−616.
 11. M. Ojaghi-Ilkhchi, H. Assadi, Modelling of electroreduction of porous oxides in molten salt, Computational Materials Science, 53, 2012, 1-5.
 12. M.S. Safarzadeh, D. Moradkhani, M. Ojaghi-Ilkhchi, Solvent extraction of cobalt at a glance, Aufbereitungs Technik/Mineral Processing, English Edition, Nr. 1, 2009, 48-53.
 13. M.S. Safarzadeh, D. Moradkhani, M. Ojaghi-Ilkhchi, Kinetics of sulfuric acid leaching of cadmium from Cd–Ni zinc plant residues, Journal of Hazardous Materials, 163, 2009, 880–890.
 14. M.S. Safarzadeh, D. Moradkhani, M. Ojaghi-Ilkhchi, N. Hamedani-Golshan, Determination of the optimum conditions for the leaching of Cd-Ni residues from electrolytic zinc plant using statistical design of experiments, Separation and Purification Technology, 58, 2008, 367-376.
 15. M. Ojaghi-Ilkhchi, H. Yoozbashizadeh, M.S. Safarzadeh, The Effect of Additives on Anode Passivation during Copper Electrorefining Process, Chemical Engineering and Processing, 46, 2007, 757-763.
 16. M.S. Safarzadeh, M. S.Bafghi, H. Razavizadeh, D. Moradkhani, M. Ojaghi-Ilkhchi, A Review on Hydrometallurgical Extraction and Recovery of Cadmium from Various Resources, Minerals Engineering, 20, 2007, 211-220.
 17. M.S. Safarzadeh, D. Moradkhani, M. Ojaghi-Ilkhchi, Determination of the Optimum Conditions for the Cementation of Cadmium with Zinc Powder in Sulfate Medium, Chemical Engineering and Processing, 46, 2007, 1332-1340.
 18. شیرین خانمحمدی، مهدی اجاقی ایلخچی، مرتضی فرخی‌راد، مروری بر بازگردانی باتری‌های لیتیوم-یون به روش هیدرومتالورژی، مهندسی متالورژی، جلد 19، شماره 4، زمستان 1395، 268-256.
 19. مهرداد موسی‌پور، مازیار آزادبه، مهدی اجاقی ایلخچی، احد محمدزاده، بررسی رفتار تیرهای حاصل از پودرهای آلیاژی Cu-10Sn-10Pb، مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 3، پاییز 1395، 202-193.
 20. مهرداد موسی‌پور، مازیار آزادبه، مهدی اجاقی ایلخچی، تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریزساختار و شکل ظاهری، مواد نوین، جلد 6، شماره 3، بهار 1395، 137-127.
 21. مهدی اجاقی ایلخچی، احیای مستقیم الکتروشیمیایی فرایندی نو در تولید فلزات، متالورژي، نشريه انجمن علمي- دانشجويي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند، شماره 11، تابستان 1387، 46-38.
 22. فرهنگ فرنيا، مهدي اجاقي ايلخچي، بالا بردن عيار TiO2 در ايلمنيت به وسيله احياي اكسيد آهن با كك به روش مستقيم در حالت جامد، متالورژي، نشريه انجمن علمي- دانشجويي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند، شماره 9، بهار 1385، 35-31.
 23. محمدصادق صفرزاده، محمد شيخ شاب بافقي، داود مرادخاني، مهدي اجاقي ايلخچي، حكمت رضوي‌زاده، رفتار انحلال كادميم در ليچينگ اسيدي فيلتر كيك تصفيه الکتروليت روي، متالورژي، نشريه انجمن علمي- دانشجويي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند، شماره 9، بهار 1385، 11-5.
 24. مهدي اجاقي ايلخچي، متالورژي استخراجي در يك نگاه، ژئوماين، فصلنامه سازمان نظام مهندسي آذربايجان شرقي، شماره دوم، زمستان 1384، 51-49.

ب) مقالات ارائه شده در کنفرانسها:

 

 1. B. Nadirian-Miandoab, M. Ojaghi-Ilkhchi, Reductive leaching of manganese oxide ore using cornstalk as reductant, 9th International Conference on Materials Engineering and Metallurgy, Nov. 2020, Tehran, Iran.
 2. S. Abbasloo, M. Ojaghi-Ilkhchi, M. Mozammel, Synthesis of Carban Nanotubes by Molten Salt Electrolysis: A Review, 5th International Conference on UltraFine Grained and NanoStructured Materials (UFGNSM2015), Nov. 2015, Tehran, Iran.
 3. M. Tabatabaei, A. Khalifeh-Soltani, M. Azadbeh, M. Mozammel, M. Ojaghi-Ilkhchi, Investigation on the Effect of Si on Anti-Oxidation Behavior of C-C Composite, 3rd International Engineering Materials & Metallurgy Conference (iMat2014), Nov. 2014, Tehran, Iran.
 4. رضا احمدی، احد صمدی، مهدی اجاقی ایلخچی، رضا توانگر، تاثیر عملیات بازپخت پوشش کروم سخت فولاد کروم- نیکل- مولیبدن دار (VCN200) بر سختی و مقاومت به سایش پوشش، بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن 1399، اصفهان، ایران.
 5. مهدی اجاقی ایلخچی، شهرزاد شاددل، بررسی تاثیر مواد قلیایی مختلف بر رسوبات حاصل از ترسیب محلول سولفات منگنز، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1397، تهران، ایران.
 6. صادق بانیدری، مهدی اجاقی ایلخچی، مرتضی کوهی، حسام نوروزی، لیچینگ اسیدی نیکل، کبالت و منگنز از باتری های مستعمل لیتیوم یونی، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1397، تهران، ایران.
 7. سوده عباسلو، مهدی اجاقی ایلخچی، مهدی مزمل، سعید معبودی، رفتار آند در فرایند احیای گاز دی‌اکسید کربن به روش الکترولیز نمک مذاب، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1395، شیراز، ایران.
 8. نیما صادقی، جواد مقدم، مهدی اجاقی ایلخچی، بازیابی روی از پسماند لیچینگ مستقیم کنسانتره سولفیدی در حالت نیمه‌صنعتی (پایلوت)، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1395، شیراز، ایران.
 9. نیما صادقی، جواد مقدم، مهدی اجاقی ایلخچی، نحوه تشکیل یون آهن فریک (Fe III) در راکتور ستونی برای لیچینگ کنسانتره سولفیدی روی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1394، تهران، ایران.
 10. امید جاهدپور، مهدی اجاقی ایلخچی، فرزاد نصیرپوری، سیدمجید پیغمبری، تاثیر کارسرد و جوشکاری بر حساسیت جوش فولاد زنگ نزن 301، پانزدهمین کنگره ملی خوردگی، مهر و آبان 1393، تهران، ایران.
 11. محمدصادق صفرزاده، محمد شيخ شاب بافقي، داود مرادخاني، حكمت رضوي‌زاده، مهدي اجاقي ايلخچي، بهينه‌سازي سمانتاسيون كادميم از محلول حاصل از ليچينگ فيلتر كيك تصفيه الکتروليت روي، ششمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران، آبان 1385، تهران، ايران، 249-243.
 12. مهدي اجاقي ايلخچي، محمدصادق صفرزاده، افزايش عيار TiO2 کنسانتره ايلمنيت از طريق احيا اکسيدهاي آهن در حالت جامد، دهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران، آبان 1385، مشهد، ايران.
 13. مهدي اجاقي ايلخچي، حسين يوزباشي‌زاده، بررسي اثر افزودنيهاي الكتروليت بر زمان رويين شدن مس آندي در فرايند تصفيه الكتروليتي، نهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران، آبان 84، شيراز، ايران، 1934-1923.

 
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد خاتمه یافته:

 1. بررسی تاثیر کارسرد و جوشکاری بر رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن 301
 2. مقایسه تف‌جوشی سوپرسالیدوس آلیاژهای پایه مسی Cu-XZn و Cu-XSn
 3. افزایش مقاومت به اکسیداسیون دمابالای کامپوزیت کربن-کربن با ایجاد پوشش‌های دیرگداز SiC
 4. بررسی پارامترهای موثر در فرایند بازیافت قوطی‌های مستعمل آلومینیمی
 5. دوپ عناصر مس-نقره بر روی نانوذرات TiO2 و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری آنها
 6. مشخصه‌یابی محصولات احیای مستقیم الکتروشیمیایی مخلوط اکسیدهای آهن و مس
 7. تاثیر ترکیب الکترولیت و آند بر تولید نانومواد کربنی به روش الکترولیز نمک مذاب
 8. تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار لیچینگ کنسانتره کالکوپیریت معدن مس سونگون
 9. استحصال کنسانتره پتاس از نمک دریاچه ارومیه
 10. تهیه محلول سولفات منگنز با لیچینگ احیایی پیرولوزیت
 11. تاثیر نسبت مولی در احیای مستقیم الکتروشیمیایی اکسیدهای آهن و مس
 12. تاثیر احیاکننده های آلی بر لیچینگ منابع کم عیار منگنز
 13. تغییرات مینرالوژیکی پخت اسیدی کالکوپیریت
 14. لیچینگ عناصر قلیایی خاکی از منابع فسفات اسفوردی
 15. جداسازی نیکل، کبالت و منگنز به روش ترسیب شیمیایی

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در حال انجام تحت راهنمایی:

 1. ترسیب ترکیبات منگنز از محلول سولفاتی لیچینگ منگنز
 2. انحلال فلزات باارزش موجود در سوپرآلياژ مستعمل پايه نيکل
 3.  
 4.  

طرحهای تحقیقاتی:
مجری طرح امکان سنجی تولید آزمایشگاهی آلیاژهای مس- آهن به روش احیای مستقیم الکتروشیمیایی، محل اجرا: دانشگاه صنعتی سهند، (1393)
پژوهشگر طرح تولید ترکیبات بین فلزی سیلیسیم- نیکل به روش احیای مستقیم الکتروشیمیایی، مجری طرح: دکتر اسحاق کاراکایا، محل اجرا: دانشگاه صنعتی خاورمیانه (METU) آنکارا، ترکیه (1390)
پژوهشگر ارشد و همکار طرح تولید نیمه‌صنعتی فلزات استراتژیک به روش تجزیه مستقیم الکتروشیمیایی، مجری طرح: دکتر حمید اسدی، کارفرما: دفتر طرحهای صنایع نوین وزارت صنایع، محل اجرا: دانشگاه تربیت مدرس (1390-1388)
 
ساير فعاليتهای اجرایی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی:

 

 1. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مرداد 1393 تا مرداد 1398
 2. معاون اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند از آذر 1391 تا مرداد 1393
 3. مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد از مهر 1391 تا مرداد 1393
 4. گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه صنعتی خاورمیانه (METU) آنکارا، ترکیه (سال 1390)
 5. تدوين جزوه استخراج فلزات کنکور کارشناسي ارشد به همراه حل تشريحي سوالات مربوط از سال 1372 تا 1383 براي موسسه سنجش تکميلي
 6. تدوين جزوات آموزشي توليد فلزات سرب، روي، مس، منيزيم، آلومينيم، قلع و تيتانيم
 7. مدير آزمايشگاه استخراج فلزات دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند از بهمن 83 تا تیر 86
 8. عضو انجمن مهندسين متالورژي ايران
 9. عضو بسيج اساتيد دانشگاه صنعتي سهند تبريز
 10. عضو سازمان نظام مهندسي معدن آذربايجان شرقي
 11. عضو انجمن فناوريهاي بومي ايران
 12. عضو گروه فراوري مواد معدني مركز تحقيقات مواد پيشرفته و فراوري مواد معدني دانشگاه صنعتي سهند
 13. عضو كميته داوران نهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران، آبان 84، شيراز، ايران
 14. عضو کمیته داوران سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، آبان 88، کرمان، ایران
 15. عضو مركز ايمني و خدمات آزمايشگاهي دانشگاه صنعتي سهند از سال 84 تا 86
 16. مسئول تدوين و تنظيم برنامه درسي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي سهند از سال 84 تا سال 88
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir