چهارشنبه، 19 بهمن 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

ساسان یزدانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Yazdani@sut.ac.ir; SasanYazdani@gmail.com
شماره تلفن: 33459460-041
شماره فکس: 33444333-041
جعفر خلیل علافی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: allafi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459454-041
شماره فکس:
بیت اله اقبالی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: eghbali@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459447
شماره فکس: تلفن :04133459447
فرزاد نصیرپوری
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: nasirpouri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459450-041
شماره فکس: 33444333-041
علیرضا اکبری
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: akbari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459416-041
شماره فکس: 33444333-041
مازیار آزادبه
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: azadbeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459452
شماره فکس:
احد صمدی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ahadsamadi7070@gmail.com, samadi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459456 41 98+
شماره فکس: 33444333 41 98+
سیامک حسین نژاد
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: hossein@sut.ac.ir - syamak.hossein@gmail.com
شماره تلفن: 04133459449
شماره فکس: 04133444333
توحید سعید
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: saeid@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459442-041
شماره فکس: 33444333-041
مهدی مزمل حکم آبادی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mozammel@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459440-041
شماره فکس: 33444333-041
مهدی اجاقی ایلخچی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: m_ojaghi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459432
شماره فکس: 04133444333
محمدرضا اطمینان فر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: etminanfar@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459418
شماره فکس: 04133444333
سهیل مهدوی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mahdavi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459413
شماره فکس: 04133444333
رضا توانگر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: tavangar@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459444
شماره فکس:
حبیب حامدزرگری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: hhamedzargari@ gmail.com, hhamedzargari@ sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459435-041
شماره فکس: 33444333-041
محمد رضایت
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mrezayat@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459426
شماره فکس:
مرتضی آذربرمس
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: azarbarmas@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459427
شماره فکس: 04133444333
صادق پورعلی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: pourali@sut.ac.ir, pourali2020@gmail.com
شماره تلفن: 04133459415
شماره فکس: 04133444333
بهرام به نژادی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: b_behnajady@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459434
شماره فکس: 984133444333+

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:

مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir