شنبه، 2 بهمن 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : دکتری
استاد :   محمدرضا اطمینان فر
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   محمدرضا اطمینان فر
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   علیرضا اکبری
شنبه، 9 تير 1397

استاد :   احد صمدی
دوشنبه، 26 آذر 1397

استاد :   احد صمدی
دوشنبه، 26 آذر 1397

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   بیت اله اقبالی
سه شنبه، 11 تير 1398

استاد :   توحید سعید
سه شنبه، 15 بهمن 1398

استاد :   توحید سعید
سه شنبه، 15 بهمن 1398

استاد :   رضا توانگر
يکشنبه، 26 مرداد 1399

استاد :   رضا توانگر
يکشنبه، 26 مرداد 1399
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir