دوشنبه، 8 آذر 1400 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     


توضیحات :
لینک کانال های درس ها بر روی واتساپ:
اصول شبیه سازی 972:
https://chat.whatsapp.com/CYFkIKshtVrBZnKmiUVSlM
برنامه نویسی 972:
https://chat.whatsapp.com/JDVUaV88ke1ILqg8XmEaVd
مقاومت مصالح 972:
https://chat.whatsapp.com/HjfMEJtEsEjG8I1LEEf9xG
اصول انجماد ریخته گری 972:
https://chat.whatsapp.com/KDL24kxRo4lJqzy7V7PooK
آز انجماد گ1   (972):
https://chat.whatsapp.com/Lh0kB7TU9rM0kCWtoVpkuL
آز اصول انجماد و ریخته گری گ1  (972):
https://chat.whatsapp.com/FXmr2I9fIWP9NmBUrPCCZj
آز اصول انجماد و ریخته گری گ2  (972):
https://chat.whatsapp.com/E8thCYysYu9Kan6dMqHXsR
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir