چهارشنبه، 2 فروردین 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
ایمیل و شماره داخلی اساتید دانشکده مواد

 تاريخ: 25/09/99

همکاران دانشکده مهندسی مواد 
رج نام و نام خانوادگی مرتبه علمی e-mail شماره داخلی
1 دکتر مرتضی آذربرمس  استادیار azarbarmas@sut.ac.ir 9427
2 دکتر مازیار آزادبه استاد azadbeh@sut.ac.ir 9452
3 دکتر مهدی اجاقی ایلخچی دانشیار m_ojaghi@sut.ac.ir 9432
4 دکتر بیت الله اقبالی استاد eghbali@sut.ac.ir 9447
5 دکتر علیرضا اکبری استاد akbari@sut.ac.ir 9416
6 دکتر محمدرضا اطمینان فر استادیار etminanfar@sut.ac.ir 9418
7 دکتر بهرام بهنژادی  استادیار b_behnajady@sut.ac.ir 9434
8 دکتر صادق پورعلی استادیار pourali@sut.ac.ir 9415
9 دکتر رضا توانگر استادیار tavangar@sut.ac.ir 9444
10 دکتر حبیب حامدزرگری استادیار hhamedzargari@sut.ac.ir 9435
11 دکتر سیامک حسین نژاد استاد hossein@sut.ac.ir 9449
12 دکتر جعفر خلیل علافی استاد allafi@sut.ac.ir 9454
13 دکتر محمد رضایت استادیار mrezayat@sut.ac.ir 9426
14 دکتر توحید سعید استاد saeid@sut.ac.ir 9442
15 دکتر احد صمدی دانشیار samadi@sut.ac.ir 9456
16 دکتر مهدی مزمل حکم آبادی  دانشیار mozammel@sut.ac.ir 9440
17 دکتر سهیل مهدوی استادیار mahdavi@sut.ac.ir 9413
18 دکتر فرزاد نصیرپوری استاد nasirpouri@sut.ac.ir 9450
19 دکتر ساسان یزدانی استاد yazdani@sut.ac.ir 9460
 
 
 


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : Education Staff
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir