چهارشنبه، 2 فروردین 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     
نحوه ارسال درخواست دانشجویی جهت طرح در شورای دانشکده

 تاريخ: 02/09/99

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت طرح هرگونه درخواست در شورای آموزشی

و پژوهشی دانشکده لطفاً فرم مربوطه را پس از امضای الکترونیکی دانشجو و استاد

به آدرس office-mat@sut.ac.ir ارسال نمائید.


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : Education Staff
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی مواد- صندوق پستی: 1996-51335 | روابط عمومی: 3443840 0413 | info.mae@sut.ac.ir